Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)/ Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)

Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)/Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)

Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)/ Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)

Είναι σπάνια νόσος που εμφανίζεται σε νέους και μέσης ηλικίας άνδρες. Με την κλασική κυτταρογενετική ανάλυση χρωμοσωμικές ανωμαλίες παρατηρούνται στο 15% των περιστατικών.

 

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

  • Καρυότυπος μυελού οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση

 

Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 20, del(20q12)
  • Ανίχνευση τρισωμίας 8
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος Υ
  • Ανίχνευση μονοσωμίας ή έλλειψης του χρωμοσώματος 7 , -7/del(7q-)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 17, del(17p13.1), γονίδιο p53
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(9;22)(q34;q11), BCR/ABL1
  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 4, del(4q12), FIP1L1/PDGFRA

 

Γ. Μοριακή Γενετική Ανάλυση

  • Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2