Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

LIFE CODE – Profile Εταιρείας

H έρευνα πάνω στον κώδικα της ζωής έχει προσφέρει εξαιρετικά «εργαλεία» για τη  διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων, αλλά και για τη δημιουργία νέας ζωής.

Το διαγνωστικό εργαστήριο LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 με κύριο αντικείμενο εργασιών τις εξετάσεις Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας.

Ήδη από το 2010 είναι πιστοποιημένο με  τα ISO 15189:2012 και ISO 17025:2017 που απονέμονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε κλινικά εργαστήρια.

Συμμετέχει επίσης, σε διεθνή σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποιότητας μοριακής γενετικής (EMQN), το College of American Pathologists (CAP), το UKNEQAS, RfB, INSTAND, NHS, GEDNAP προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες γενετικής στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια και ερευνητικοί οργανισμοί από όλη την Ελλάδα.

Οι επιστήμονές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας ενώ ο εξοπλισμός μας συνεχώς ανανεώνεται έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας τεχνολογία αιχμής.

ΔΙΒΑΝΕ ΑΣΠΑΣΙΑ, B.Sc., Ph.D., Er.CL.G.

Εργαστηριακή Γενετίστρια

Διευθύντρια LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ, B.Sc, M.Phil, M.Sc.,

Υπεύθυνος Marketing & Επικοινωνίας