Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -21.00 Σάββατο: 11.00 -14.00 (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Η αναγνώριση της LIFE CODE

Εργαστήρια της LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ7

Η αναγνώριση της LIFE CODE

H LIFE CODE 12 χρόνια μετά την έναρξη της Λειτουργίας της, αποτελεί το πιστοποιημένο Εργαστήριο Γενετικής Έρευνας και Ανάλυσης το οποίο εμπιστεύονται ως συνεργαζόμενοι, κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια και ερευνητικοί οργανισμοί από όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί, εξάλλου, σύμβουλο της Πολιτείας και για εγκληματολογικές υποθέσεις όπου η ταυτοποίηση και ανάλυση γενετικού υλικού είναι απαραίτητη.

 

Είναι ήδη από το 2010 είναι πιστοποιημένο Κλινικό Εργαστήριο με  τα ISO 15189:2012 και ISO 17025:2017 που απονέμονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

 

Συμμετέχει επίσης, σε διεθνή σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποιότητας μοριακής γενετικής (EMQN), το College of American Pathologists (CAP), το UKNEQAS, RfB, INSTAND, NHS, GEDNAP προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες γενετικής στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.