Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MPN)

Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MPN)

Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MPN)

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση κατά WHO του 2008 τα Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα μετονομάζονται σε  Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και περιλαμβάνουν:

  • Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)
  • Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV)
  • Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)
  • Πρωτογενή Μυελοΐνωση (PM)
  • Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία (CNL)
  • Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)
  • Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)
  • Μαστοκυττάρωση