Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA)

Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA)

Η υπογονιμότητα λόγω καθ’ έξιν αποβολών μπορεί να οφείλεται σε ανοσολογικούς παράγοντες σε ποσοστό που μπορεί να αγγίζει το 40%.
Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η παρουσία κοινών αντιγόνων ιστοσυμβατότητας της ομάδας HLA-DQ στους γονείς.

Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι γονείς έχουν κοινά αντιγόνα ιστοσυμβατότητας της ομάδας HLA-DQa τότε η ανοσολογική ανοχή της μητέρας προς το έμβρυο κυμαίνεται από ελάχιστη έως μηδενική με αποτέλεσμα την απόρριψη του εμβρύου.

Η εμφάνιση των HLA-DQb αντιγόνων στις καθ’ έξιν αποβολές είναι υψηλή.

Είδος δείγματος
Περιφερικό αίμα

Χρόνος απάντησης
1 εβδομάδα