Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)

Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)

Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)

Το Λέμφωμα του Μανδύα αντιπροσωπεύει το 3-10% όλων των Μη Hodgkin Λεμφωμάτων (NHL).

Η συχνότητα εμφάνισής του αυξάνεται με την ηλικία και παρατηρείται κατά συντριπτική πλειοψηφία σε άνδρες.

 

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

  • Καρυότυπος μυελού οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση

 

Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση μετάθεσης t(11;14)(q13;q32), BCL1(PRAD1/CCND1)-IGH
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14), γονίδιο RB1
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14.3)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q34)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 6, del(6q23.3), γονίδιο MYB
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 11, del(11q22.3), γονίδιο ATM
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 17, del(17p13.1), γονίδιο P53