Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -21.00 Σάββατο: 11.00 -14.00 (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Καρκίνος Πνεύμονα

Καρκίνος Πνεύμονα

Καρκίνος Πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου εξαιτίας του καρκίνου και στα δύο φύλα.

Στον πνεύμονα μπορούν να εκδηλωθούν διάφορες ιστολογικές μορφές καρκίνου. Συνήθως ταξινομούνται σε μικροκυτταρικά (small cell lung carcinoma, SCLC) και μη μικροκυτταρικά (non-small cell lung carcinoma, NSCLC) καρκινώματα. Ο κίνδυνος προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα αυξάνεται με τον αριθμό των τσιγάρων και την χρονική διάρκεια που ένα άτομο καπνίζει.

Στον καρκίνο του πνεύμονα παρατηρούνται σύνθετες χρωμοσωμικές αλλαγές που αφορούν σε πολλά χρωμοσώματα. Η πιο συχνή που παρατηρείται σχεδόν στο 100% των SCLC και στο 90% των NSCLC είναι η έλλειψη τμήματος του μικρού βραχίονα του χρωμοσώματος 3. Το κυτταρογενετικό αυτό εύρημα φαίνεται να εμφανίζεται στα αρχικά στάδια διαφοροποίησης της νόσου όταν τα επιθηλιακά κύτταρα δεν εμφανίζουν μορφολογική αλλοίωση.

Η έλλειψη του γονιδίου TP53 ως αποτέλεσμα μετάλλαξης παρατηρείται στην πλειοψηφία των καρκίνων του πνεύμονα. Επίσης στο 20% των NSCLC παρατηρούνται μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS. Ο εντοπισμός μεταλλάξεων στο γονίδιο KRAS είναι ένδειξη δυσμενούς πρόγνωσης όταν παρατηρείται στα μικρά αδενοκαρκινώματα. Τέλος μεταλλάξεις στο γονίδιο EGFR παρατηρούνται σε πάσχοντες από καρκίνο του πνεύμονα.

Α. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης του γονιδίου TP53
  • Ανίχνευση ενίσχυσης του γονιδίου EGFR

 

Β. Μοριακή  Γενετική Ανάλυση

  • Έλεγχος ματαλλάξειων στο γονίδιο KRAS
  • Έλεγχος μετταλλάξεων στο γονίδιο TP53
  • Έλεγχος μεταλλάξεων στο γονίδιο EGFR