Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -21.00 Σάββατο: 11.00 -14.00 (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CLL)

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Β-CLL)

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (CLL)

Α. Κλασική κυτταρογενετική ανάλυση:

  • Καρυότυπος μυελού
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος

Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση (FISH):

  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 11, del(11q22.3), γονίδιο ATM
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14), γονίδιο RB1
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14.3)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q34)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 17, del(17p13.1), γονίδιο p53
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 6, del(6q23.3), γονίδιο MYB
  • Ανίχνευση τρισωμίας 12
  • Ανίχνευση αναδιάταξης του γονιδίου IGH (14q32)