Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Ανάλυση Απόπτωσης / Κατακερματισμού Σπέρματος

Ανάλυση Απόπτωσης / Κατακερματισμού Σπέρματος

Το DNA των σπερματοζωαρίων μπορεί να φέρει βλάβες που οφείλονται σε οξειδωτικό στρες που προκαλείται από φυσικούς ή χημικούς παράγοντες (θερμότητα, καύσιμα, χρώματα, καθιστική ζωή, κάπνισμα, αλκοολισμός κ.α.).

Τα σπερματοζωάρια που φέρουν κατατμήσεις στο DNA τους μπορεί να έχουν φυσιολογική μορφολογία και κινητικότητα και μπορούν να γονιμοποιήσουν ένα ωάριο. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι οδηγούν σε βιοχημικές και παλίνδρομες κυήσεις. Το ποσοστό των αποπτωτικών σπερματοζωαρίων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30-40%.

Είδος δείγματος
Σπέρμα σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη μετά από αποχή 3 ημερών

Χρόνος απάντησης
1 εβδομάδα