Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

SARS-CoV-2 (COVID-19)

SARS-CoV-2 (COVID-19)

SARS-CoV-2 (COVID-19)

Μοριακή ανίχνευση του κορωνοιού SARS-CoV-2 (COVID-19) με RT-PCR

Γρήγορος και αξιόπιστος μοριακός έλεγχος

Ο νέος κορωνοϊός Covid-19 ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο. Ο νέος κορωνοϊός δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη κορωνοϊού (πχ 229E, NL63, OC43, HKU1) που απομονώνονται στον άνθρωπο και προκαλούν ήπια συμπτωματολογία όπως το κοινό κρυολόγημα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η προτεινόμενη εξέταση ανίχνευσης είναι ο Μοριακός έλεγχος με RT-PCR, γιατί είναι η πιο ευαίσθητη και αξιόπιστη εξέταση και μπορεί να ανιχνεύσει ελάχιστα αντίγραφα του ιού σε ένα ρινικό δείγμα με βαμβακοφόρο στυλεό.

Σε αντίθεση με τα γρήγορα τεστ αντισωμάτων τα οποία πραγματοποιούνται σε προχωρημένα στάδια της νόσου αλλά δυστυχώς με μεγάλο ποσοστό ψευδώς θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων.

Όταν ο εργαστηριακός έλεγχος για λοίμωξη από νέο κορωνοϊό Covid-19 είναι αρνητικός, σημαίνει ότι ο ιός αυτός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό μπορεί να συμβεί στα αρχικά στάδια της νόσου. Στη συμπτωματική φάση και όσο η νόσος εξελίσσεται, ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να θετικοποιηθεί.

Χρόνος απάντησης μοριακού ελέγχου με RT-PCR:

6 -24 ώρες