Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Σαρκώματα

Σαρκώματα

Σαρκώματα

Τα σαρκώματα είναι σπάνιοι όγκοι του μεσεγχυματικού ιστού, που μπορεί να εμφανισθούν σε κάθε σημείο του σώματος. Τα σαρκώματα μαλακών μορίων αποτελούν το 78% όλων των σαρκωμάτων (τα υπόλοιπα είναι σαρκώματα των οστών).

Η βιολογική συμπεριφορά των σαρκωμάτων κυμαίνεται από καλοήθη έως επιθετική κακοήθη, με ενδιάμεσες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν μόνο τοπικά επιθετική συμπεριφορά, ή σπανιότερα μεταστατικό δυναμικό.

Η σχετική σπανιότητα των σαρκωμάτων σε σχέση με τα άλλα νεοπλάσματα και η ποικιλία ιστολογικών υπότυπων (υπάρχουν πάνω από 80 ιστολογικοί υπότυποι) και βιολογικών συμπεριφορών, συμβάλουν στην δυσκολία κατανόησης της φυσικής ιστορίας και τις διαφορετικές ανταποκρίσεις στην θεραπεία.

Εμφανίζονται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκτός από το σάρκωμα Ewing και το ραβδομυοσάρκωμα.

Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

Σάρκωμα Ewing

  • Ανίχνευση αναδιάταξης του γονιδίου EWSR1 (22q12)

Αρθρικό Σάρκωμα (Synovial)

  • Ανίχνευση αναδιάταξης του γονιδίου SS18 (18q11.2)

Κυψελιδικό Ραβδομυοσάρκωμα (Alveolar)

  • Ανίχνευση αναδιάταξης του γονιδίου FOXO1(FKHR) (13q14)