Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Δειγματοληψία στο Εργαστήριο

Στο Εργαστήριο της LIFE CODE διενεργείται το σύνολο των εξετάσεων με τη λήψη δείγματος από εξειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας και κατόπιν ραντεβού.

Για ειδικές περιπτώσεις και για τη λήψη γενετικού υλικού, προβλέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης η προσέλευση στο Εργαστήριο και το Σαββατοκύριακο.2

Για την αποστολή δειγμάτων από άλλα Εργαστήρια, ισχύουν οι Οδηγίες λήψης και αποστολής δειγμάτων για το είδος και την ποσότητα του δείγματος που απαιτείται για την εξέταση που σας ενδιαφέρει.

Επίσης κάθε δείγμα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το Παραπεμπτικό  και το Έγγραφο Συγκατάθεσης για την διενέργεια των γενετικών αναλύσεων που θα είναι πλήρως συμπληρωμένα.

Δειγματοληψία κατ’ οίκον ή στην εργασία

Στη LIFE CODE εκτός από το Εργαστήριο διενεργείται δειγματοληψία:

Στο χώρο εργασίας σας εντός Αθηνών

Κατ’ οίκον δειγματοληψία εντός Αθηνών

Σε χώρο εργασίας εκτός Αθηνών κατόπιν συνεννόησης

Η δειγματοληψία γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.
Για τη λήψη γενετικών δειγμάτων, κάθε δείγμα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το Παραπεμπτικό και το Έγγραφο Συγκατάθεσης για την διενέργεια των γενετικών αναλύσεων που θα είναι πλήρως συμπληρωμένα.

Επείγοντα περιστατικά

Για επείγοντα δείγματα και δείγματα SARS-CoV-2 (COVID-19)  ειδοποιήστε το Εργαστήριο πριν την αποστολή τους. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 6917172 για άμεση παραλαβή και ανάλυση του περιστατικού κατά προτεραιότητα.

lab
Έλεγχος