Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

QF-PCR για ταχεία ανίχνευση χρωμοσωμικών αριθμητικών ανωμαλιών

QF-PCR για ταχεία ανίχνευση χρωμοσωμικών αριθμητικών ανωμαλιών

Γίνεται με  Μοριακή Γενετική Ανάλυση

Αφορά στον ταχύ μοριακό έλεγχο των πιο συχνών αριθμητικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών που παρατηρούνται στα χρωμοσώματα 13, 18, 21, Χ και Υ. Η ανάλυση αυτή δεν ανιχνεύει τυχόν δομικές αναδιατάξεις των εξεταζόμενων χρωμοσωμάτων, μωσαϊκισμούς καθώς και τυχόν ανωμαλίες σε άλλα χρωμοσώματα.

Τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται μόνο σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και τα αποτελέσματα της κυτταρογενετικής ανάλυσης. Δείγματα με μητρική πρόσμιξη αποκλείονται από την ανάλυση.

Είδος δείγματος
Αμνιακό υγρό, χοριονικές λάχνες, προϊόντα αποβολής

Χρόνος απάντησης
24 – 48 ώρες

Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).