Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Ιοί Polyoma (ΒΚ, JC, SV40) – Ανίχνευση / Τυποποίηση

Ιοί Polyoma (ΒΚ, JC, SV40) – Ανίχνευση / Τυποποίηση

Ιοί Polyoma (ΒΚ, JC, SV40) – Ανίχνευση / Τυποποίηση

Οι Polyoma ιοί ανήκουν στην οικογένεια polyomaviridae και είναι DNA ιοί που μπορεί να προκαλέσουν όγκους.

Υπάρχουν 5 είδη του ιού polyoma, δηλαδή ο ιός JC, ο BK ιός, ο ΚΙ ιός, ο ιός WU και ο MCV ιός. Από αυτoύς ο ιός BK είναι γνωστός για τη δημιουργία ήπιας λοίμωξης του αναπνευστικού και  είναι περισσότερο διαδεδομένος μεταξύ των ασθενών με μεταμόσχευση.

Χρόνος απάντησης της εξέτασης
48 ώρες