Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (GDPR)

Δήλωση Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, εργαζόμενους και συνεργάτες της Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ εναρμονιζόμενη με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξέδωσε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικότητας των Υποψήφιων Συνεργατών.
Πεδίο εφαρμογής της είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στη Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ως υπάλληλοι/εργαζόμενοι ή συνεργάτες, είτε έχουν υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία είτε έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι από συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας υπηρεσία προσλήψεων, η οποία ενεργεί για λογαριασμό μας με σκοπό την ανεύρεση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων στη Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ.

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.
Οι υπεύθυνοι προσλήψεων υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και την διατήρηση τους για ένα έτος. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα ενός έτους, είναι η δυνατότητα αξιολόγησης την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσή σας, ουδεμία αρνητική συνέπεια θα υπάρξει εις βάρος σας.

Πηγές των προσωπικών δεδομένων

Εάν υποβάλλατε αίτηση για πλήρωση θέσης εργασίας κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία μας, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως οι επαγγελματίες προμηθευτές βάσεων δεδομένων ή υπηρεσίες προσλήψεων). Σε συνέχεια της αίτησή σας, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Η διαδικασία πρόσληψης ξεκινάει από την εταιρεία μας μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία μας ή από συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας υπηρεσία προσλήψεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα αποδεικτικά καταλληλότητας για εργασία και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.

Αν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από την εταιρεία μας κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.

Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας και αποστείλετε στην εταιρεία μας σχετικό αίτημα, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που δηλώσετε ότι δεν σας ενδιαφέρει η θέση ή αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και συναδέλφους σας.

Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα δήλωση εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα δήλωση θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομιμοποιητική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στη Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφόμενη διαδικασία. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να είστε σε θέση να εργαστείτε κοντά μας.

Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η εταιρεία μας τα δεδομένα σας.
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της εταιρείας μας.
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Διαγνωστικό μας Κέντρο στην Αθήνα στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 6917172 και στο email: dpo@life-code.gr
Υπεύθυνη/ος για την Προστασία των Δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η κυρία Αργυρίου.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τυχόν καταγγελίες στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η ΑΠΔΠΧ, ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά το συντομότερο δυνατόν.

 

————————–