Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Νευροβλάστωμα

Νευροβλάστωμα

Νευροβλάστωμα

Το νευροβλάστωμα αποτελεί τον πιο συχνό όγκο της 1ης παιδικής ηλικίας, αποτελεί το 7% όλων των περιπτώσεων καρκίνου της παιδικής ηλικίας και 15%  αιτία θανάτου στα παιδιά.

Κατά την διάγνωση, το 50% των παιδιών είναι κάτω των 2 ετών, το 75% κάτω των 4, και το 90% κάτω των 10 αντίστοιχα. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε παιδιά που πάσχουν απο νόσο Recklinghausen, νόσο Hirsprung, οικογενές φαιοχρωμοκύττωμα ή σύνδρομο αλκοολικής μητέρας.

 

Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 1, del(1p36)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 11, del(11q22.3), γονίδιο ΑΤΜ
  • Ανίχνευση ενίσχυσης του μεγάλου βραχίονα του χρωμοσώματος 17, (17q gain)
  • Aνίχνευση επέκτασης του ογκογονιδίου MYCN (amplification 2p24)