Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Μυελογενή Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB και FGFR1

Μυελογενή Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB και FGFR1

Μυελογενή Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB και FGFR1

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

  • Καρυότυπος μυελού οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση

Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 4, del  (4q12), FIP1L1/PDGFRA
  • Ανίχνευση αναδιάταξης χρωμοσώματος 5, (5q33), PDGFRB (CMML)