Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΜΜ)

Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΜΜ)

Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΜΜ)

Α. Κλασική κυτταρογενετική ανάλυση:

  • Καρυότυπος μυελού
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος

Β. Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση (FISH):

  • Ανίχνευση μετάθεσης t(14;18)(q32;q21), υβριδικό γονίδιο IGH/BCL2
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(14;16)(q32;q23), υβριδικό γονίδιο IGH/MAF
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(4;14)(p16;q32), υβριδικό γονίδιο IGH/FGFR3
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(11;14)(q13;q32), υβριδικό γονίδιο BCL1/PRAD1/IGH
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14), γονίδιο RB1
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14.3)
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q34)
  • Ανίχνευση μονοσωμίας 13