Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Μοριακός έλεγχος μη Συνδρομικής Βαρηκοΐας

Μοριακός έλεγχος μη Συνδρομικής Βαρηκοΐας

Η μη συνδρομική βαρηκοΐα έμφανίζεται περίπου σε 1 στα 1000 νεογέννητα. Συνδέεται με πολλές χρωμοσωμικές περιοχές όμως το 50% των περιπτώσεων οφείλεται σε αυτοσωμικές υπολειπόμενες μεταλλάξεις του γενετικού τόπου DFNB1.

O μοριακός έλεγχος της βαρηκοΐας περιλαμβάνει την ανίχνευση της μετάλλαξης 35delG του γονιδίου connexin26, αντιπροσωπεύοντας το 90% των περιπτώσεων με συχνότητα φορέων 3% στο πληθυσμό.

Είδος δείγματος
Περιφερικό αίμα, αμνιακό υγρό, χοριονικές λάχνες

Χρόνος απάντησης
1 εβδομάδα