Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Λέμφωμα Οριακής Ζώνης (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)

Λέμφωμα Οριακής Ζώνης (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)

Λέμφωμα Οριακής Ζώνης (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

  • Καρυότυπος μυελού οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση

 

Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση μετάθεσης t(11;18)(q21;q21), API2/MALT1
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(14;18)(q32;q21), IGH/BCL2
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(11;14)(q13;q32), BCL1(PRAD1/CCND1)-IGH
  • Ανίχνευση αναδιάταξης IGH (14q32)
  • Ανίχνευση τρισωμίας 3/3q
  • Ανίχνευση τρισωμίας 18/18q