Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)

Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)

Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)

Η συχνότητα της υπολογίζεται σε 1-2.5 ανά 100.000 το χρόνο. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες παρατηρούνται σε λιγότερο από το 10% των περιστατικών κατά την διάγνωση (Third International Workshop on Chromosomes in Leukemia, 1981;Sessarego et al., 1989).

 

Α. Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση

  • Καρυότυπος μυελού οστών
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος χωρίς διέγερση

 

Β. Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 20, del(20q12)
  • Ανίχνευση τρισωμίας 8
  • Ανίχνευση τρισωμίας 9
  • Ανίχνευση έλλειψης του χρωμοσώματος 13, del(13q14)
  • Ανίχνευση μονοσωμίας ή έλλειψης του χρωμοσώματος 7 , -7/del(7q-)
  • Ανίχνευση μονοσωμίας ή έλλειψης του χρωμοσώματος 5, -5/del(5q-)
  • Ανίχνευση μετάθεσης t(9;22)(q34;q11), BCR/ABL1

 

Γ. Μοριακή Γενετική Ανάλυση

  • Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης V617F του γονιδίου JAK2