Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Καρυότυπος Λεμφοκυττάρων Περιφερικού Αίματος υψηλής διακριτικότητας

Καρυότυπος Λεμφοκυττάρων Περιφερικού Αίματος υψηλής διακριτικότητας

Αφορά στη μελέτη αριθμητικών και δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών με ανάλυση υψηλής διακριτικότητας από 550-850 ζώνες. Συστήνεται σε ζευγάρια με καθ’ έξιν αποβολές αλλά και σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Είδος δείγματος
Περιφερικό αίμα

Χρόνος απάντησης
2 εβδομάδες