Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Γλοιώματα

Γλοιώματα

Γλοιώματα

Τα γλοιώματα είναι πρωτοπαθείς ενδοκράνιοι όγκοι και άρχονται συνήθως από μία από τις τέσσερις κατηγορίες γλοιϊκών κυττάρων του εγκεφάλου: τα αστροκύτταρα (αστροκύτωμα), τα ολιγογοδενδροκύτταρα (ολιγοδενδρογλοίωμα), τα επενδυματικά κύτταρα (επενδύμωμα) και τέλος τα αρχέγονα νευρογλοιακά κύτταρα (γλοίωμα).

Μπορεί να εμφανίζονται στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, στα οπτικά νεύρα και σπάνια στον νωτιαίο μυελό.

 

Μοριακή Κυτταρογενετική Ανάλυση (FISH)

  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 1, del(1p36)
  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 19, del(19q13)
  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 10, γονίδιο PTEN, del(10q23)
  • Ανίχνευση ενίσχυσης ή έλλειψης του γονιδίου EGFR