Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Διαπιστεύσεις

Το Εργαστήριο LIFE CODE είναι από το 2010 είναι πιστοποιημένο με τα ISO 15189:2022 και ISO 17025:2017 που απονέμονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε κλινικά εργαστήρια.

Συμμετέχει επίσης, σε διεθνή σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποιότητας μοριακής γενετικής (EMQN), το College of American Pathologists (CAP), το UKNEQAS, RfB, INSTAND, NHS, GEDNAP προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες γενετικής στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ISO 15189:2022

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο “LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” είναι διαπιστευμένο με το διεθνές πρότυπο ISO 15189:2022 ως κλινικό εργαστήριο καθώς και με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025:2017 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ) για τα πεδία που αφορούν την Κυτταρογενετική, Μοριακή Γενετική και Μοριακή Μικροβιολογία και έχει καταχωρηθεί στα αρχεία του Oργανισμού με τον αριθμό Πιστοποιητικού 687 και 793 αντίστοιχα.

Έχει ανανεώσει και διαθέτει σε ισχύ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη λειτουργία του ως «Εργαστήριο Δοκιμών» και Πιστοποιητικό Διαπίστευσης ως «Κλινικό Εργαστήριο».

Το διεθνές πρότυπο ISO:15189 (Medical laboratories- Particular requirements for quality and competence) προδιαγράφει τις ειδικές απαιτήσεις για την ποιότητα και την τεχνική ικανότητα των κλινικών εργαστηρίων στο χώρο της υγείας. Περιλαμβάνει μια σειρά απαιτήσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων, τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά στάδια.

Για την διεξαγωγή των αναλύσεων το Κέντρο ακολουθεί ένα σύστημα ποιότητας, το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια μιας εξέτασης, από την λήψη του δείγματος μέχρι την συγγραφή, την ερμηνεία και την παράδοση του αποτελέσματος στον κλινικό ιατρό αλλά και στον ασθενή που είναι ο τελικός αποδέκτης. Το σύστημα ποιότητας του Κέντρου είναι σχεδιασμένο με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, την αντικειμενικότητά τους και την αξιοπιστία τους.

Η εγκυρότητα των διαγνωστικών αναλύσεων του Κέντρου διασφαλίζεται επιπλέον μέσω της συμμετοχής σε μια σειρά προγραμμάτων Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου [CAP (College of American Pathologists), CF network, EHEQAS (European HPV DNA Test External Quality Assurance Scheme), UK NEQAS (UK National External Quality Assessment Schemes)].

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 687-4
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 793-2