Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

LIFE CODE – Profile Εταιρείας

Η έρευνα πάνω στον κώδικα της ζωής έχει προσφέρει εξαιρετικά «εργαλεία» για τη  διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων, αλλά και για τη δημιουργία νέας ζωής.

Το διαγνωστικό εργαστήριο “LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ” ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2009 με κύριο αντικείμενο εργασιών τις Γενετικές αναλύσεις.

Ήδη από το 2010 είναι διαπιστευμένο με τα ISO 15189 και ISO 17025 που απονέμονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε κλινικά εργαστήρια, με σκοπό την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, από το 2023 είναι πιστοποιημένο με το ISO 27001 από την TUV Nord Hellas για την ασφάλεια διαχείρισης των πληροφοριών.

Συμμετέχει σε διεθνή σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας όπως το Ευρωπαϊκό δίκτυο ποιότητας μοριακής γενετικής (EMQN), το College of American Pathologists (CAP), το UKNEQAS, RfB, INSTAND, NHS, GEDNAP προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες γενετικής στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Στους συνεργάτες μας συμπεριλαμβάνονται κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια και ερευνητικοί οργανισμοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επιστήμονές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Γενετικής και με συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενώ ο εργαστηριακός μας εξοπλισμός συνεχώς ανανεώνεται με τεχνολογία αιχμής έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της Γενετικής.

ΔΙΒΑΝΕ ΑΣΠΑΣΙΑ, B.Sc., Ph.D., Er.CL.G.

Εργαστηριακή Γενετίστρια

Διευθύντρια LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ, B.Sc, M.Phil, M.Sc.,

Υπεύθυνος Marketing & Επικοινωνίας