Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)

Η επιβεβαίωση με γενετικές μεθόδους της κλινικής διάγνωσης της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας αλλά και η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) γίνεται με τις παρακάτω εξετάσεις:

Α. Κλασική κυτταρογενετική ανάλυση:

  • Καρυότυπος μυελού
  • Καρυότυπος περιφερικού αίματος

Β. Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση (FISH):

  • Ανίχνευση μετάθεσης t(9;22)(q34;q11) υβριδικό γονίδιο BCR/ABL
  • Μελέτη χιμαιρισμού ΧΧ/ΧΥ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση

Δευτερογενείς χρωμοσωμικές ανωμαλίες που αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες στην εξέλιξη της νόσου:

  • Ανίχνευση τρισωμίας 8 (κλωνική εξέλιξη)
  • Ανίχνευση τρισωμίας 19 (κλωνική εξέλιξη)
  • Ανίχνευση έλλειψης χρωμοσώματος 17,

del(17p13.1) (γονίδιο p53) λόγω δημιουργίας ισοχρωμοσώματος 17q (κλωνική εξέλιξη)

Γ. Μοριακή γενετική ανάλυση:

  • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση του υβριδικού γονιδίου BCR/ABL
  • Έλεγχος ευαισθησίας στο Cleevec, cKIT μεταλλάξεις (εξόνια 8, 9,11,13 και 17)