Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Καρυότυπος Αμνιακού Υγρού

Καρυότυπος Αμνιακού Υγρού

Γίνεται με Κλασική Κυτταρογενετική Ανάλυση.

Αφορά στην μελέτη των χρωμοσωμάτων του εμβρύου μετά από καλλιέργεια αμνιακών κυττάρων, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν αριθμητικών ή δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται μετά την 17η εβδομάδα της κύησης.

Χρόνος απάντησης
2 εβδομάδες

 Η εξέταση είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).